All hours Emergency: 072 604 5324  Contact Criminal Attorneys Cape Town on whatsapp
Court house
Kort oorsig oor André Kirsten prokureur in Kaapstad

Ek is 'n prokureur wat spesialiseer in strafreg, hier is 'n bietjie agtergrond oor my:

Ek het my regsgraad voltooi aan die Universiteit van die Vrystaat in 1996 en my leerklerkskap voltooi in die Noord Kaap in 1997.

Ek was aangestel as staats aanklaer by die NPA in 1998, ek het in beide distriks en streekhowe aangekla in die Oos Vrystaat tot en met 2004. Gedurende die periode was ek verantwoordelik vir die oorsig van 2 speurtakke en hulle ondersoeke welke ondersoeke onder my pligte gevalle het.

Die meeste tipes klagtes wat gewoonlik deur distrik en streekhowe beweeg het in daardie tyd deur my hande beweeg. Ek was verder ook voortdurend betrokke by geregtelike doods ondersoeke - beide formeel en informele ondersoeke, kinder hof verrigtinge, onderhouds verhore en onderhouds ondersoeke sowel as gesinsgeweld interdikte en verhore as gevolg daarvan.

Gedurende 2004 was ek verplaas na Bellville landros hof. Ek het hier aangekla in beide die distrik en streekshowe tot ek bedank het in 2005, welke tyd ek aangesluit het by Legal Aid SA se Kaapstad Justice centre.

Ek het die volgende 10 jaar by Legal Aid SA gespandeer en in die tyd het ek gewerk by die howe van Kaapstad, Stellenbosch, Malmesbury en Bellville Justice Centres tot en met my bedanking by Bellville Justice Centre in 2016 toe ek my eie firma begin het.

Gedurende my tyd by Legal Aid SA het ek meestal gedien in die streekhowe en het breedvoerig gewerk met ernstige aangeleenthede soos moord, verkragting, gewapende roof, bedrog, diefstal, handel in dwelms, oortredings van die finansiële instellings wet, oortredings van die bankwet en vele meer.

Dit verdien melding dat die prokureurs by Legal Aid SA oor die algemeen die meeste van die beskuldigdes verteenwoordig wat deur die kriminele strafstelsel beweeg en aangekla word. Juis as gevolg van laasgenoemde feit was ek betrokke by honderde verhore gedurende my tyd daar.

Gedurende my diens by die NPA sowel as legal aid, het ek talle seminare en opleidings sessies suksesvol voltooi. Opleiding was deur my ontvang in onderwerpe soos ondersoek en toets van DNA getuienis, die ondersoek en toets van vinger afdruk getuienis en balistiese getuines en nog vele meer. Alle opleiding was ondergaan met die doel op bemeestering van fyner vaardighede wanneer mens te doen het met daardie spesiale tipe forensiese getuienis.

Gratis RegsAdvies!

Het u 'n regs vraag, of verlang u regsadvies op 'n dringende regs aangeleentheid?

Vra u vraag hier en ontvang vinnige, professionele en betroubare regsadvies wat u sal help om die korrekte regs roete in te slaan.

This website in English ?